ecotopianetwork

Sirklerde Sürekli İşkenceye, Dayağa ve Açlığa Maruz Kalan Hayvanlara Seyirci Kalmayın!

Ayılar, filler, kaplanlar ve diğer hayvanlar bile isteye bisiklet sürmez, kafa­ları üzerinde durmaz, top üzerinde denge kurmaya çalışmaz, ateş çember­lerinden atlamazlar. Bu ve diğer numaraları istedikleri için yapmazlar; bu hareketleri yaparlar; çünkü bu hareketleri yapmazlarsa başlarına gelecek olan şeyden korkarlar.

Sirklerdeki hayvanlar için, “olumlu pekiştireç” diye bir şey yoktur- sadece farklı oranlarda ceza ve yoksun bırakılma vardır. Onları bu anlamsız ve fiziksel olarak rahatsız edici nu­maralar yapmaya zorlamak için eğitmenler kırbaç, sıkı tasma­lar, ağızlıklar, elektrikli sopalar, kancalar ve diğer acı verici araçlar ve aletler kullanır. 

Ringling Bros. Sirkinde filler bazen kanları akana dek dövü­lür, vurulur, kancalarla dürtülür, ve etine sivri sopa batırılırlar. Ringling fillerin ruhunu daha bu filler yavruyken ve anneleriy­le beraber olmaları gerekirken, incinebilir bir durumdalarken zedelerler. Durumdan şüphe etmeyen ve sirke gitmeyi plan­layan anne babalar fillerin katlanmak zorunda olduğu iplerle, kancalarla ve elektrikli sopalarla sürdürülen eğitimlerden ha­bersizdir. İnsanın yüreğini burkan fotoğraflar Ringling Bros. Sirk eğitimcilerinin zorla yavru fillere nasıl numara yapmayı öğretildiğini ve iddia ettikleri gibi bunun bir ödül sistemi ol­madığını açıkçası ortaya koyuyor.

Zulüm Dolu Eğitim

Sirkler uyguladıkları rutin istismardan paçayı kolayca kurtarı­yor; çünkü hiçbir hükümet organı bu eğitim çalışmalarını ta­kip etmiyor. Gizli video çekimleri bu eğitimler sırasında fil­lerin kancalarla dövülüp elektrikli sopalarla elektro şoka uğ­ratıldığını, büyük kedilerin boyunlarına asılan ağır zincirlerle sürüklendiğini ve çubuklarla vurulduğunu, ayıların uzun so­palarla dayak yediği ve şempanzelerin ince çubuklarla tekme­lenip dövüldüğünü ortaya koyuyor.

Sürekli Esaret

Sürekli seyahat etmek demek, hayvanların sürekli yük vagon­larına, romörklere ya da kamyonlara günlerce tıkılması ve hava ister aşırı soğuk ister aşırı sıcak olsun genelde yiyecek, su ve veteriner bakımı gibi temel gereksinimlerden uzak kala­rak yaşaması demek. Filler, büyük kediler, ayılar ve primat­lar yemek yiyip su içtikleri, uyuduklar, dışkıladıkları ve idrar yaptığı, hepsini de aynı yerde yaptığı sıkış tıkış ve pislik dolu kafeslere tıkılırlar.

Ringling Bros. ve Barnum & Barnum Sirki iki ünitesinin sirk her sene 11 ay boyunca ülkeyi gezerken 25 bin milden fazla yol yapmasıyla övünüp duruyor. Ringling’in kendi belgeleri ortalama olarak fillerin 26 saatten fazla bir süre zincire vurul­duğunu ve bazen de 60 -100 saat arasında sürekli zincire bağ­lı yaşadığını ortaya koyuyor. Kaplanlar ve aslanlar genellik­le hayvanların sağa sola hareket etmesine bile fazla izin ver­meyen ve sıklıkla iki büyük kedini tek bir kafeste bulundu­ğu kafeslerde yaşayıp orada seyahat ediyorlar. 2004 yılı Tem­muz ayında Ringling’le seyahat eden Clyde adında genç bir aslan sirk Mojave çölünden geçerken, sıcaklık en az 100 fah­renheita ulaştığında doğru dürüst havalandırılmayan vagonda öldü. Clyde susuzluktan ve sıcak çarpmasından öldü. Önce­den Ringling’de çalıştırılan iki kaplan da çok aşırı sıcak va­gonlardan kaçmaya çalışırken yaralanmıştı.

Senelerce dövülmekten, kancalardan, zincirlerden bezen bazı filler birden kendilerini kaybediyorlar. Bir fil eğitimcisinin fi­ziksel baskınlığına karşı isyan ettiğinde eğitimciler halkı ko­rumayı bırakın kendilerini bile koruyamıyorlar.

1994’te Tyke adında bir fil Honolulu sokaklarında korku içe­risinde kaçarken kendi eğitmenini ve 12 seyirciyi öldürdü, ar­dından öldürüldü, en az 100 kere tüfekle vuruldu. 1992’de Büyük Amerikan Sirki’nden üzerinde 5 çocukla kaçan Janet adındaki fil Memur Blayne Doyle tarafından vurularak öldü­rüldü.

2000 yılından beri meydana gelen 35’den fazla tehlikeli vaka­da filler sirklerden kaçtı, sokaklarda çılgına dönmüş gibi koş­tu, binalara girdi, insanlara saldırdı, bakıcılarını yaraladı ya da öldürdüler.

Fillerin sebep olduğu bu kargaşanın tehlikelerini Kongre önünde anlatan Doyle şöyle konuştu: “ ne yazık ki öğrendi­ğim kadarıyla bir fil kontrolden çıktığında artık hiçbir şey ya­pılamaz. Önlenebilir ya da önceden kestirilebilir bir kaza de­ğil. Yapılabilecek tek şey-ki bu bile halk için tehlikeli- bir sürü polisi buraya toplayıp fili vurmak”.

Çeviri : Cem Ceboğlu

December 3, 2010 Posted by | türcülük, doğa / hayvan özgürlüğü | Leave a comment

   

%d bloggers like this: