ecotopianetwork

Kanıksamanın Reddi

teknokratik kapitalist uygarlık mutluluğumuzu şaşalı kırıntılarla takas etmiştir. bu uygarlık toplumsal düzeni disipli­ni altına alıp kurumları aracılığıyla gündelik hayata nüfuz etmiş bulunmaktadır. bu sinsi ideolojik aygıt hiçbir yaşamsal olanak tanımaz.

parçalanmış olsa da yüzü hala gülebiliyor,direnci henüz güçlü…hayatın çaresiz yolları bu şiddeti yaratmıştır. zavalılığın gizlenmek istenmesi güçsüzlüğü daha çok kışkırtmıştır. mutsuz­luk yalnızca bireylere yüklenildiği zaman toplumun sallantılı hali biraz daha sürdürülmüş olacaktır. bu olanak nedeniyle yabancılaşmış olan hayat görünmez kılınmıştır. sokağa bakılabilse pekçok olgu algılanıp anlaşılmış olacaktır. sokağın olum­sal dönüştürücüsü, monotonlaştırılmış sokak gösterileri, basın açıklamaları, deşarj olma alanları olarak algılanmaktadır. bu alanın muhteşem oluş gücü unutalarak var olunmaya çalışılmaktadır.

hiçleştirilmiş, acısını artık duyuramıyor, ruhuna çakılan çivilerden bihaber bedeni bite­viye kanırıyor, gerçeklik; radyo, televizyon, internet ve gazete üzerinden yeniden üretilerek yabancılaştırılmış ruhunu daha çok kanırtıyor.

mevcut toplumsal formasyon, mualif örgütsel yapıları asimile etmektedir. bu yapıların talapleri­yle mevcut tüketim toplumunun beyhude arzuları hemen he­men aynılaşmaktadır. gündelik hayatın dönüştürücü mücadelesi unutturulmuş yerine teknokratik kapitalist uygarlığın içeriksiz, yavan politik gündelik sorunları konulmuştur. geçmiş mücadele deneyimlerine yalnızca ağıt yakılarak bakılırken öte yandan neo-liberal hareketlerden ve bunların yapay gündemlerinden daha çok medet umulmaktadır. hakikatin temsili bulantısı olarak görülmüş olabilir mi bu?

devrim ronans

December 19, 2010 - Posted by | anti-endustriyalizm, anti-otoriter / anarşizan, sistem karsitligi, somuru / tahakkum

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: