ecotopianetwork

Tekno-Endüstriyel Uygarlık Makinası – Yeryüzünün Düşmanı

Neredeyse her gün gastelerde çevrecilerin çeşitli konularda açıklamalarını ve eylemlerini takip edebiliyoruz. Yapılan yatırımların çevre dostu olmadığı, doğayı kat­lettiği söyleniyor. Alternatifler su­nuluyor. Yapılan tüm bu çabalar ve aktiviteler aslında Endüstriyel Me­deniyetin daha sürdürülebilir olması için. Bu ise anlamsız bir çaba. Çün­kü Endüstriyel Medeniyetin doğası yok etmek. Hedefine ulaşana kadar her şeyi almak. Doğa üzerindeki her şeyi kontrol etmek isteyen bir yok edici. Yok ederek daha fazla bü­yümesine harcayacak hiçbir varlık kalmayana dek yok etmeye ve büyü­meye devam edecek. Kendi isteğiyle hiçbir zaman durmayacak.

Doğa hareketleri, çağımızın en ciddi sorunlarının – kü­resel ısınma, altıncı kitlesel yok oluş, enerji yatırımlarına bağlı yıkım, vs. – endüstriyel medeniyetin varlığını sürdürmesinin doğrudan sonuçları olduğu gerçeğini kavrama­lı. Hareketler, vadilerdeki, ormanlar­daki, ovalardaki, denizlerdeki asıl sorunun yanlış planlama, yanlış dev­let politikası, mevcut sosyal ve siya­si örgütlenme yapısı, vs. olduğunu söylemeye devam ederek şimdilik bu idrakın çok uzağında. Endüstri­yel medeniyetin makineleştirdiği in­sanlardan – ki artık onlar yarı makine yarı insan – nazikçe taleplerde bulu­narak makineyi durdurmayı amaçlı­yor. Ama durmayacak.

Her gün milyonlarca ağaç, milyon­larca hayvan öldürülüyor. Milyon­larca atık toprağı, havayı ve suyu öl­dürüyor. Makine dünyayı yok ediyor ve var olduğu sürece geride kalanları da öldürmeyi sürderecek. Düşman ortada ve kendisinin en çok korktuğu varlıkları yok etmeye, kontrol altına almaya devam ediyor…

December 19, 2010 - Posted by | anti-endustriyalizm, anti-otoriter / anarşizan, sistem karsitligi, somuru / tahakkum

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: